ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva del Futbol Club Sant Celoni ha acordat convocar tots els socis amb dret a participar a l’ Assemblea General Ordinària de l’entitat, a realitzar el proper dia 10 de maig de 2018, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en  segona, a la Rectoria Vella de Sant Celoni, amb la finalitat de desenvolupar el següent

 ORDRE DEL DIA

  1. Informe de les gestions realitzades per la nova Junta
  2. Estat de comptes.
  3. Presentació del Reglament de Règim Intern.
  4. Ratificació o modificació del nom del club.
  5. Informació de les obres de remodelació del camp
  6. Període inscripcions i tramitació fitxes federatives.
  7. Projecte Esportiu. Presentació coordinadors..
  8. Precs i preguntes

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis majors d’edat del club que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria, amb la identificació corresponent mitjançant DNI, passaport o carnet de conduir.

De conformitat amb els Estatuts Socials, s’acorda donar publicitat d’aquest acord  de convocatòria de l’ Assemblea, que s’exposarà als taulers d’anuncis i espai web del Club, a les xarxes socials de l’entitat i per mitjà de l’adreça electrònica facilitada pel soci o sòcia.

[cq_vc_avatarblock avatartype=”image” avatarimage=”10820″ texttitle=”Sergi Botella Sanfelix” bgcolor=”bittersweet”]El Secretari [/cq_vc_avatarblock]
error: No copies !!