Assemblea General Ordinària

Benvolguts socis i Sòcies, la Junta Directiva de la Unió  Esportiva SANT CELONI us convoca a la reunió de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dia 2 de novembre a la sala Bernat Martorell (Plaça de la Vila núm.25 de Sant Celoni) a les 20 hores en convocatòria única i amb el següent…

ORDRE DEL DIA

1

Presentació i aprovació de la Memòria d’activitats de la temporada 2016-2017 i del tancament econòmic.

2

Presentació i aprovació del Pla d’actuació de la temporada 2017-2018 i del pressupost econòmic

3

Informació dels càrrecs actuals de la Junta Directiva i aprovació de la incorporació d’un nou membre

4

Informació relacionada amb la convocatòria a principis de 2018 d’un procés electoral per renovar els càrrecs de la junta directiva

5

Informació sobre la situació de la inscripció registral del club i modificació dels estatuts per incorporar, entre d’altres, les esmenes proposades des del registre.

6

Precs i Preguntes

error: No copies !!