Candidatura Exclosa

Benvolgudes sòcies i socis,
La Junta Electoral us comunica que la candidatura encapçalada per Antoni Pujals queda exclosa del procés electoral i per tant no participarà a les eleccions del club que tindran lloc a l’assemblea del proper dilluns dia 26 de febrer a partir de les 19h a la Sala Bernat Martorell.
El motiu de l’exclusió d’aquesta candidatura és l’incompliment del mínim de membres necessaris per poder presentar una candidatura, que segons l’article 19  dels estatuts del club ha de ser d’entre 3 i 10 membres.
El Sr. Antoni Pujals va presentar la seva candidatura dins el període establert al calendari laboral amb els 3 membres que complien els requisits establerts, en concret aquesta candidatura estava formada per:
  • Antoni Pujals Usero – President
  • Mercedes Murto Diaz – Tresorera
  • Cristina Toribio Moreno – Secretaria
El dia 19 de febrer, amb les candidatures proclamades i l’assemblea formalment convocada, la senyora Mercedes Murto Diaz, amb número de sòcia 257 i la senyora Cristina Toribio Moreno, sòcia número 259, van fer arribar al club respectives cartes, signades personalment, en que comunicaven que “en ningún momento he dado mi consentimiento para estar en la Candidatura del Sr. Antoni Pujals” i sol·licitant l’exclusió de les seves persones d’aquesta Candidatura.
Sense entrar a valorar els fets, però en base a aquests, i en compliment de les seves potestats, així com de les recomanacions del mediador del procés de fusió, Sr. Victor Garcia, aquesta Junta Electoral determina que la Candidatura del Sr. Antoni Pujals Usero no compleix amb els requisits per participar a les eleccions del FC Sant Celoni, quedant per tant exclosa del mateix.Sant Celoni a 22 de febrer de 2018

La Junta Electoral

error: No copies !!