Inscripcions

INICI DEL TERMINI D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2018/19

Per a reservar la plaça per a la propera temporada heu de completar i fer-nos arribar el formulari d’inscripció i el pagament de 50€ en concepte de paga i senyal (es descompte de la quota total de la temporada). La pre-inscripció completa s’ha d’efectuar abans del 15 de juny. D’aquesta manera sabem que podem comptar amb vosaltres per al projecte de la temporada que ve, facilitant la gestió i planificació de tots els equips.

Els formularis d’inscripció són :

  • Full d’inscripció del jugador/a
  • Autorització de dades de caràcter personal
  • Autorització d’ús d’imatge
  • Full inscripció de soci

La inscripció haurà d’entregar-se juntament amb la següent documentació :

  • Fotocòpia en color del DNI del jugador i del soci
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotografia mida carnet del jugador i del soci
  • Justificant de número de compte (en cas que la forma de pagament escollida sigui la domiciliació bancària)
error: No copies !!